Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή μέλους (καλούμενο εφεξής για λόγους συντομίας ως χρήστης) των υπηρεσιών του projectcorfu.com(καλούμενο εφεξής για λόγους συντομίας ως site) υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση το site διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Όλο το υλικό του site αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του site και διατίθεται στους χρήστες μόνο για προσωπική χρήση. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του site χωρίς *προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται.

Η μη επιτρεπτή χρήση του site σημαίνει αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του site αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους.

Το site σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων, και καλούμε τους χρήστες του site μας και κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε πως η δουλειά σας έχει αντιγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει την πνευματική σας ιδιοκτησία, παρακαλούμε να μας στείλετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδείξεις αυτού ώστε να ενεργήσουμε κατάλληλα.

Τα κείμενα/άρθρα/απόψεις/σχόλια τον χρηστών εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους και όχι απαραίτητα του site. Το site διατηρεί για λογαριασμό του το δικαίωμα να αποσύρει, διαγράψει ή τροποποιήσει οποτεδήποτε, οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Το site έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αποτελέσει πηγή πληροφοριών στους χρήστες του χωρίς καμία χρέωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρουσιάζονται στο site δεν είναι δεσμευτικές ή αντικειμενικές.  

Το site δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο site. Το site δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του χρήστη από τη χρήση του site ή και των στοιχείων που περιέχονται σ΄ αυτόν.

Το site δεν εκπροσωπεί ή υποστηρίζει την ορθότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών, των περιεχομένων και των διαφημίσεων που περιέχονται, κατανέμονται, έχουν σύνδεσμο, μεταφέρθηκαν τοπικά ή προσπελάστηκαν από οποιοδήποτε σημείο αυτού του site, ούτε την ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, πληροφορίας ή άλλων σχετικών που εμφανίστηκαν, αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από εσάς ως καρπός διαφήμισης ή άλλης πληροφορίας ή προσφοράς που παρουσιάστηκαν.

Cookies
Το site μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων Το site (π.χ. αναγνώριση γλώσσας χρήστη). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του site, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του site είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης του site μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του site είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του site δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές.

Σύνδεσμοι
Το site περιλαμβάνει συνδέσμους (καλούμενο εφεξής για λόγους συντομίας ως links) προς άλλες ιστοσελίδες τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το site για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Φυλλομετρητής ιστοσελίδων
Είναι το λογιμικό που προβάλει τις ιστοσελίδες, π.χ. internet explorer, safari, google chrome. Συλλέγουμε αυτή την πληροφορία για τον τύπο και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για λόγους ασφάλειας, στατιστικών και πιο σωστή προβολή του site.

Global Position System (GPS)
Το site μπορεί να χρησιμοποιεί το GPS της συσκευής για να αποδώσει καλυτέρα ως προς τα απαιτούμενα του χρήστη, π.χ. να δει τι βρίσκεται κοντά του ή σε τι απόσταση βρίσκονται οι πληροφορίες που ζήτησε. Το site δεν ευθύνεται για την ορθότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών GPS.

Google Street View
Το site χρησιμοποιεί το googlestreetview, οι λήψεις είναι από το 2011 και δεν ελέγχονται από το site, όπως και δεν ευθύνεται για την ορθότητα, την αξιοπιστία των πληροφοριών του, τυχόν διαφήμιση ή δυσφήμιση εταιριών και επιχειρήσεων και παραβίαση απορρήτου, ο κάθε χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην googleοτιδήποτε από τα παραπάνω.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

  • Το site διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
  • Το τεχνικό προσωπικό του siteδεν θεωρείται τρίτος ανεξάρτητα από το είδος σύμβασης που υπάρχει μεταξύ του site και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου. Το αυτό ισχύει ακόμη και αν η σύμβαση μεταξύ του siteκαι του ιδιοκτήτη του περιεχομένου είναι προφορική ή σιωπηρή.
  • Το siteδιατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.
  • Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
  • Χρήστες του site που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
  • Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το siteδιαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Το site και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Με την γνώση του παρόντος, η εμπιστοσύνη που θα δείξετε σε οτιδήποτε Σχετικό είναι με μοναδικά δική σας ευθύνη. Το site θεωρεί ότι οι χρήστες του, έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως.

Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site.

Όροι χρήσης
Παρακαλούμε επίσης να επισκεφθείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας τμήμα για την ίδρυση της χρήσης, αποποιήσεις και τους περιορισμούς της ευθύνης που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας http://www.projectcorfu.com/page-terms

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όλες οι αλλαγές στην πολιτική απορρήτου, γνωστοποιούνται στην παρούσα σελίδα.

Ultimo aggiornamento: 2015-01-29 05:11:34