loader loader

Το καμπαναριο της Ανουτσιάτα

Booking.com
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία παράδοσης
Ώρα παραλαβής
Ώρα παράδοσης

 • Μοιράστε τις αναμνήσεις σας
 • Ανεβάστε τις φωτογραφίες σας
 • Το καμπαναριο της Ανουτσιάτα 3D περιήγηση

 • Η Ανουντσιάτα (λατινικά Annunziata μεταφραζόμενο εις τά ελληνικά Ευαγγελίστρια) δέν είναι άλλη από τήν περίφημη Καθολική Εκκλησία τής ΛΟΝΤΣΙΑΔΑΣ.Η εκκλησία ήταν αφιερωμένη εις τόν Ευαγγελισμό τής Θεοτόκου καί εις τήν Αγία Λουκία (λατινικά Lucia,Λουτσία)από τήν αγία αυτή η εκκλησία ήταν γνωστή σέ όλους τούς Κερκυραίους μέ τό όνομα Λοντσιάδα. Η Ανουντσιάτα (λατινικά Annunziata μεταφραζόμενο εις τά ελληνικά Ευαγγελίστρια) δέν είναι άλλη από τήν περίφημη Καθολική Εκκλησία τής ΛΟΝΤΣΙΑΔΑΣ.Η εκκλησία ήταν αφιερωμένη εις τόν Ευαγγελισμό τής Θεοτόκου καί εις τήν Αγία Λουκία (λατινικά Lucia,Λουτσία)από τήν αγία αυτή η εκκλησία ήταν γνωστή σέ όλους τούς Κερκυραίους μέ τό όνομα Λοντσιάδα. Ο ιερός ναός τής Ευαγγελιστρίας,Ανουτσιάτας η Λοντσιάδας εκτίστηκε εις τήν Κέρκυρα εις τό σημείο πού βρίσκεται ακόμη σήμερα τό καμπαναριό τού ιερού ιστορικού ναού,στά τέλη τού 14oυ αιώνα.Από τόν οίκο Capece έναν από τούς αρχαιότερους τού Βασιλείου τής Νεαπόλεως καταγόνταν καί ο καπετάνιος Petrus Capece ο οποίος αναφέρεται εις τά έγγραφα στίς 8 Νοεμβρίου 1367.Τό 1394 κτιζει μέ ενέργειές του έξω από τόν Μπόργκο τής Κέρκυρας ένα μοναστήρι πρός τιμή τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου προοριζόμενο γιά τό Τάγμα τών μοναχών τού Αγίου Αυγουστίνου.
  Η αφιέρωση τού ναού εις τόν Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου έγινε πιθανότατα πρός τιμήν τής Βενετίας, αφού εις τίς 25 Μαρτίου εορταζόνταν η επέτιος τής ίδρυσης τής Βενετικής Δημοκρατίας.Τά εγκαίνειά της έγιναν τήν 7ην Ιανουαρίου 1394 καί εις τήν τελετήν παρευρέθηκαν οι αρχές τού νησιού μέ επικεφαλής τόν Βάϊλο Nicola Geno τόν Καθολικό επίσκοπο Albano Michael καί τόν καθολικό κλήρο, τόν ορθόδοξο Πρωτοπαπά επικεφαλή τού ιερού τάγματος τών 32 ιερέων τής πόλης, βενετών αξιοματούχων,κερκυραίων κόντηδων,εμπόρων καί πλήθος κόσμου.Μετά τήν λειτουργία ο εκπρόσωπος τού Τάγματος τών Αυγουστινιανών Nicolo Russino σέ ειδική τελετή παρέλαβε από τόν Capece μία αναμνηστική ράβδο πού συμβόλιζε τήν παραχωρηση τού ναού από τόν κτήτορα στό Τάγμα τού Αγίου Αυγουστίνου.

  Τό 1713 ο Αρχιεπίσκοπος Augustus Antonius Zacco κατήργησε τό μοναστήρι τών Αυγουστινιανών τής Παλαιστήνης όπως ονομαζόνταν η Ανουντσιάτα καί παρέμεινε μόνο ο ναός. Η πρόσωψη τού ναού ήταν χωρίς ιδιαίτερη αισθητική, μέ μικρή σκάλα από κόκκινο μάρμαρο,μέ τήν μοναδική είσοδο, τό πυργωτό καμπαναριό στολισμένο μέ παραστάσεις τού νησιού,σώζονται επάνω του μέχρι σήμερα μία επιγραφή καί τό έμβλημα τού νησιού η εκκλησία ήταν διαιρεμένη σέ αψίδες σέ τρία μέρη μέ τρία παράθυρα στρογγυλά στήν πρόσοψη, μέ πλούσιο γλυπτικό διάκοσμο, πλάκες στολισμένες μέ παραστάσεις καί επιτύμβιες επιγραφές. Μέσα εις τόν ναό ήταν θαμένα τά λείψανα τών στρατιωτών μαρτύρων πού εσκοτώθηκαν κατά τήν ναυμαχία τής Ναυπάκτου τό 1571 μ.Χ.Εις τίς 9 Ιανουαρίου 1894 εορτάστηκαν τά 500 χρόνια τής εκκλησίας.
  Τό ιστορικό αυτό μνημείο κατεστράφηκε κατά τούς εμπριστικούς βομβαρδισμούς τής πόλεώς μας, από τά στούκας τής γερμανικήε θηρειοδίας τήν 14ην Σεπτεμβρίου 1943.Κατεστράφη μόνο η σκεπή, τό μνημείο έμεινε άθικτο, ερειπωμένο μέν αλλά αθικτο.Εμεινε ερειπωμένο μέχρι τό 1953.Τότε επί δημαρχίας τού Δήμου Κερκυραίων, επί δημάρχου Σταματίου Δεσύλα,τό δημοτικό συμβούλιο, έλαβε τήν εγκληματική απόφαση νά κατεδαφίσει τό ιστορικό αυτό μνημείο,δίχως καμία αιτία καί προέβη εις τήν κατεδάφηση τού ιστορικού αυτού φρουρίου μέ δυναμίτιδα, δίχως νά μάς γνωρίσει ποτέ τήν αιτία τής κατεδαφίσεως, αφανίζοντας από τήν Κέρκυρα ένα από τά πιό ιστορικά μνημεία μάλλον γιά δογματικούς λόγους καί όχι διότι ήταν ερειπωμένο τό μνημείο.Αξίζει να αναφέρουμε χαρακτηριστικά τα λόγια του ορθόδοξου ιερέα Βούλγαρη, ο οποίος άν καί ανήκε εις τό ορθόδοξο δόγμα,όταν είδε νά κατεδαφίζουν τό μνημείο, ΕΔΑΚΡΥΣΕ καί είπε "ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΗΘΕΛΕ ΠΟΤΕ Ο ΘΕΟΣ!".
  Κατά τήν ναυμαχία τής Ναυπάκτου όπου έλαβε μέρος ο χριστιανικός Ευρωπαϊκός στόλος ενωμένος κατά τών Τούρκων,έλαβαν μέρος καί Κερκυραίοι αγωνιστές, οι οποίοι συμετείχαν μαζί μέ τούς Ευρωπαίους συναγωνιστές τους, όπως ο Καζανόβας καί ο Δόν Ζουάν.Οι Κερκυραίοι αυτοί αγωνιστές ήταν, ο Χαλικιόπουλος, ο Κοντόκαλης, ο Κοκκίνης καί ο ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΑΣ, άξιοι ήρωες τής ελευθερίας.Κατά τήν ναυμαχία τής Ναυπάκτου ο ενωμένος χριστιανικός ευρωπαϊκός στόλος ενίκησε τόν Τουρκικό στόλο καί τόν διέλυσε.Πολοί Ευρωπαίοι Χριστιανοί έπεσαν στόν βωμό τής Ελευθερίας.Τά λείψανα τών ηρώων αυτών ενταφιάστηκαν στον ναό τής Ανουτσιάτα,δηλαδή στόν Καθολικό ναό τού Ευαγγελισμού,τήν περίφημη ΛΟΝΤΣΙΑΔΑ.Ο ναός αυτός κατεστράφηκε από τίς εμπριστικές βόμβες τής γερμανικής θηριωδίας τής 14ης Σεπτεμβρίου 1943 καί από τότε παρέμεινε μέχρι σήμερα σώο μόνο τό καμπαναριό τού ναού.Ο ναός αυτός ονομάζεται καί ΛΟΝΤΣΙΑΔΑ διότι ήταν αφιερωμένος καί στήν Αγία Λουκία.Εδώ λοιπόν εθάφτηκαν τά λείψανα τών Χριστιανών Μαρτύρων στρατιωτών οι οποίοι εσκοτώθηκαν εις τήν ναυμαχία τής Ναυπάκτου.

  Η τύχη όμως ήταν σκληρή γιά τό ένδοξο παιδί τής Κέρκυρας τόν αγωνιστή της Πέτρο Μπούα.Ο Κερκυραίος αυτός πολεμιστής συνελήφθη αιχμάλωτος από τούς Τούρκους κατά τήν ναυμαχία.Οι τούρκοι τόν ΕΓΔΑΡΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟΝ.Ο Κερκυραίος Πέτρος Μπούας έγινε ο Μάρτυρας τής Ελευθερίας.Τό γδαρμένο τομάρι τού Κερκυραίου Μάρτυρα Πέτρου Μπούα, τό πήραν οι Τούρκοι όταν έφυγαν από τόν τόπο τής ναυμαχίας καί τό παρουσίασαν ώς λάβαρο καί λάφυρο στόν Σουλτάνο.

  Οταν εγύρισαν εις τήν Κέρκυρα οι Κερκυραίοι αγωνιστές, οι Κερκυραίοι τούς τίμησαν και στον μέν Κοντόκαλη τού παρεχώρησαν τήν περιοχή τού Κοντόκαλη, στον δε Χαλικιόπουλο την πεδινή έκταση με την λήμνοθάλασσα του Χαλικιόπουλου, όνομα πού ο Χαλικιόπουλος έδωσε στήν λίμνη.

  Ο Πέτρος Μπούας παρέμεινε στίς καρδιές όλων τών Κερκυραίων ως ο Μάρτυρας τής Ελευθερίας.

 • Project Corfu pin it button
 • Επίσης μπορεί να σας αρέσουν.

  Κριτικές ταξιδιωτών για Το καμπαναριο της Ανουτσιάτα

  Δεν υπάρχουν ακομα κριτικές

   

  Επιχειρήσεις κοντά στο Το καμπαναριο της Ανουτσιάτα

   

  66 αποτελέσματα